quảng cáo bình dương

quảng cáo bình dương, quang cao binh duong, làm biển hiệu bình dương, lam bien hieu binh duong, nhôm kính bình dương, nhom kinh binh duong, làm biển quảng cáo bình dương, lam bien quang cao binh duong

quảng cáo bình dương, quang cao binh duong, làm biển hiệu bình dương, lam bien hieu binh duong, nhôm kính bình dương, nhom kinh binh duong, làm biển quảng cáo bình dương, lam bien quang cao binh duong

quảng cáo bình dương, quang cao binh duong, làm biển hiệu bình dương, lam bien hieu binh duong, nhôm kính bình dương, nhom kinh binh duong, làm biển quảng cáo bình dương, lam bien quang cao binh duong

quảng cáo bình dương, quang cao binh duong, làm biển hiệu bình dương, lam bien hieu binh duong, nhôm kính bình dương, nhom kinh binh duong, làm biển quảng cáo bình dương, lam bien quang cao binh duong
quảng cáo bình dương, quang cao binh duong, làm biển hiệu bình dương, lam bien hieu binh duong, nhôm kính bình dương, nhom kinh binh duong, làm biển quảng cáo bình dương, lam bien quang cao binh duong
TP MỚI BÌNH DƯƠNG
Slide 8
Slide 7
Quốc Dũng
Slide 1
Slide 6

Tin tức

Mẫu Hợp Đồng Thi Công Biển Quảng Cáo Ngoài Trời Đúng Chuẩn 2018

  • 01/08/2018 - 01:08:48
  • 1079

Tham Khảo Mẫu Hợp Đồng Thi Công Biển Quảng Cáo Ngoài Trời Đúng Chuẩn 2018

Mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo là văn bản pháp luật được bên A (bên thuê quảng cáo) và bên B (bên nhận quảng cáo) thống nhất về các điều khoản thực hiện và thanh toán.

Tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 thì “ Hợp đồng dịch vụ chính là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ”

Tải Ngay! Tải Mẫu Hợp Đồng Thi Công Biển Quảng Cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                           **********************

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số: 1234/2017/HDDV/ LTT-VTV

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm ………Tại…………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ( Sau đây gọi tắt là bên A):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

BÊN NHẬN DỊCH VỤ( Sau đây gọi tắt là bên B):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Người đại diện theo pháp luật:

Chức vụ:

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC
a) Hình thức:

b) Nội dung:

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC, PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO
2.1. Phương thức:

2.2. Phương tiện:

Việc sử dụng phương tiện quảng cáo thương mại phải đảm bảo:

ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Tổng chi phí dịch vụ theo hợp đồng:

3.2. Phương thức thanh toán:

3.3. Hình thức thanh toán:

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
4.1. Quyền của bên A

a) Lựa chọn người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

4.2. Nghĩa vụ của bên A

a) Bên A có nghĩa vụ cung cấp thông tin trung thực, chính xác về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ thương mại của đơn vị mình và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp cho bên B.

b) Khi có sự tranh chấp của bên thứ ba về những nội dung thông tin kinh tế, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền… đối với bên A thì bên A phải tự mình giải quyết, trong trường hợp đó bên B có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng và yêu cầu bên A chịu trách nhiệm bồi thường chi phí cho bên B (nếu có).

c) Trả phí dịch vụ quảng cáo theo thỏa thuận nêu tại Điều 3 của hợp đồng.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Quyền của bên B

a) Yêu cầu bên A cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của hợp đồng .

b) Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.

c) Nhận phí quảng cáo theo thỏa thuận trong hợp đồng.

5.2. Nghĩa vụ của bên B

a) Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Thực hiện sự lựa chọn của bên A về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại;

c) Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà bên A đã cung cấp.

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
6.1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).

6.2. Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ khiếu nại tới tòa án …………….. là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

6.3. Các chi phí về kiểm tra, xác minh và lệ phí tòa án do bên có lỗi chịu.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Hiệu lực hợp đồng:

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Trên đây là mẫu hợp đồng thi công biển quảng cáo, thi công bảng hiệu quảng cáo mà hai bên giữa công ty thi công – lắp đặt biển quảng cáo và bên thuê dịch vụ làm biển quảng cáo cần nắm rõ, để tránh sai sót trong quá trình thực hiện hợp đồng, cũng như xảy ra tranh chấp và mâu thuẫn giữa hai bên. 

  • CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO NHÔM KÍNH QUỐC DŨNG
  • Địa chỉ: 150 Lê Hồng Phong, KP5, Phường Phú Lợi, Thủ Dầu 1, Bình Dương
  • Điện Thoại : 0962.417.805
  • Email: quocdungadv@gmail.com
  • Website: https://quocdungadv.com
2018 Copyright ©.... All rights reserved. Design by TOPACO Co.,Ltd
  • Lượt truy cập: 862589
  • Đang online: 9
Back to Top
Gọi điện SMS Chỉ Đường